Manuel aflæsning af varmen

Din energimåler bliver automatisk aflæst af Ejerlauget den 31.6. hver år. Det foregår elektronisk.
Du kan selv følge med i dit forbrug på måleren som sidder ved indgangen af dit varme vand leveret fra den fælles varmecentral.
Du kan printe betjeningsvejledningen fra denne PDF klik her