Ejerlaugets vedtægter

Ejerlauget er ikke en del af AB DANNEBO II, og forpligtigelsen til ejerlauget opkræves separat.
Ejerlauget har en bestyrelse bestående af 10 medlemmer. Disse er udpege med 2 medlemmer fra hver af de 5 tilsluttede foreninger til varmecentralen. Du kan læse mere i vedtægterne.
Ejerlaugets vedtægter: