TV signal fra Ejerlauget

TV kanaler fra YouSee.dk

Vores fælles antenneanlæg er ejet af Ejerlauget, som har indgået en aftale med Yousee.
Grundpakken er en del af tilslutningen til anlægget, hvorfor yderligere kanaler skal tilkøbes direkte hos YouSee.
Der kan ligeledes tilkøbes telefoni og bredbånd hos YouSee.

Der er kommet ny lovgivning vedrørende antenneforsyning og med den enkeltes mulighed for at udtræde af en forenings antenneforsyning og dette er baggrunden for, at Ejerlauget Båstrup Park nu i december efter forhandling har indgået en ny kontrakt med You See med samme særlig fordelagtige priser som hidtil, men således at man fra 1/1 2017 kan få bredbåndsforsyning uanset om man fortsætter med grundpakken eller ej.

Grundpakken, der fortsat er uændret og fortsat administreres og opkræves via Ejerlauget, har hidtil været obligatorisk for alle, men ifølge den ny lovgivning kan en beboer opsige grundpakken med en måneds skriftlig varsel.
Eventuel opsigelse af grundpakken skal sendes til Ejerlauget Båstrup og i så god tid, at administrationen kan nå, at opsige for den pågældende beboer med en måneds varsel inden månedens udgang til You See. Dette er jo nødvendigt, da grundpakken administreres af Ejerlauget. Indtil Ejerlauget rettidigt har opsagt abonnementet for grundpakken overfor You See, er den pågældende beboer forpligtet til at betale grundpakken indtil opsigelsen er registreret:
INFORMATION FRA YOUSEE, November 2019 læs om ændringer her

TV fra 1.1.2020
Se hvordan pakkerne er skruet sammen her

Se mere på url, Link Icon YouSee.dk
Se hvilke kanaler du kan få: url, Link Icon YouSee.dk

Ejerlauget er ikke en del af AB DANNEBO II. Forpligtigelsen og administration for ejerlauget varetages separat.

Ejerlauget Båstrup Park