Ledige boliger

27-11-2020
Begge andele er solgt.

13.11.2020
Vi har en 75 m2 bolig til salg. Udsendes til vores venteliste den 17.11.2020 med svarfrist den 27.11.2020.

16.11.2020
Vi har også en ledig andel på 95m2 som ligeledes sendes til vores venteliste den 17.11.2020, med svarfrist 27.11.2020.

Venteliste
AB DANNEBO II ajourfører en venteliste jf. vores vedtægter.
Ønsker du at blive opført på vores venteliste, så skriv en mail til jorgen.holm@dannebo2.dk

Det koster kr. 100,- at stå på vores venteliste. Vi opkræver kun beløbet en gang om året.